Ułatwienia dla emerytów w rozliczeniu pit 2017

Emeryci i renciści nie muszą sami składać rocznego zeznania podatkowego, jeśli świadczenia z organu rentowego są ich jedynymi dochodami i nie korzystają z przywilejów podatkowych. Często jednak samodzielnie wypełniają pity, a resort finansów wprowadza zmiany, które ułatwią rozliczenia również emerytom i rencistom.

PIT-40A rozliczany przez organ rentowy

Organy rentowe wypłacające emerytury i renty (ZUS, KRUS) po zakończeniu roku podatkowego sporządzają deklaracje PIT-40A, które przesyłają do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania emeryta/rencisty oraz do samych świadczeniobiorców. Formularze PIT-40A organy rentowe przesyłają w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym ( zarówno do skarbówki, jak i do osób pobierających emerytury i renty).

Rozliczenie podatku wykazane w deklaracjach PIT-40A i przekazane do urzędu skarbowego zwalnia emerytów i rencistów z konieczności składania zeznania podatkowego.

Kiedy emeryt/rencista może rozliczyć pit samodzielnie

Rozliczenie roczne przez organ rentowy  nie jest przeszkodą do skorzystania przez emerytów i rencistów z przywilejów podatkowych. Dotychczas  odliczenia z tytułu ulg podatkowych, preferencyjne wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem, przekazanie 1% dla organizacji pożytku publicznego wiązało się z koniecznością samodzielnego wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej. Nawet wtedy, gdy emeryci i renciści korzystali ze wstępnie wypełnionego zeznania PFR, wszystkie dane dotyczące odliczeń przysługujących ulg i preferencji podatkowych, nr KRS organizacji, musieli wprowadzić samodzielnie.

Nowe rozwiązania wprowadzane w 2017 roku mają na celu ułatwienie rozliczeń dużej grupie podatników, którzy uzyskują dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników. W grupie tej znajdują się emeryci i renciści. W przypadku, gdy zdecydują się na skorzystanie z przywilejów podatkowych, nie będą musieli już sami wypełniać deklaracji, lecz zrobi to za nich administracja podatkowa. Wystarczy w takim przypadku złożyć wniosek z odpowiednimi oświadczeniami o przysługujących ulgach, z podaniem informacji o współmałżonku lub dziecku do łącznego rozliczenia podatku, ze wskazaniem KRS wybranej OPP. We wniosku trzeba też podać swoje dane personalne, identyfikator podatkowy, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego i wskazać urząd skarbowy, do którego kierowany jest wniosek.

Formularz wniosku ma być znacznie krótszy niż druki PIT, zawierać maksymalnie 36 pól do wypełnienia. Dostępny będzie wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej resortu finansów, portali podatkowych i bankowości elektronicznej (ING Bank Śląski, Millenium i PKO BP). Wnioski można będzie składać już od 15 marca do 10 kwietnia 2017 roku. Administracja podatkowa może dokonać rozliczeń za podatników dopiero po otrzymaniu informacji od płatników.

Już samo złożenie wniosku będzie traktowane jako wywiązanie się z obowiązku rozliczenia rocznego. Podatnik otrzyma drogą mailową informacje o wypełnionym picie, ale nie będzie musiał nic robić.  Brak reakcji US uzna za akceptację przygotowanego rozliczenia.

Program do rozliczania pit

Emeryt i rencista może zdecydować się na samodzielne wypełnienie deklaracji, jeśli stwierdzi, że będzie to dla niego najlepszym rozwiązaniem . Idealny będzie dobry program do rozliczania pit, który pomoże wykonać roczne zeznanie i wysłać pit online w kilka minut.

Bardzo przyjazny podatnikowi, niezwykle prosty w obsłudze jest program PITax.pl Łatwe podatki, który pozwala na  wypełnienie deklaracji podatkowych na komputerze, laptopie, palmtopie, a nawet telefonie komórkowym. Korzystając z programu do rozliczania pit nie musimy znać przepisów podatkowych. Odpowiadamy na proste pytania , a na podstawie naszych odpowiedzi  program uzupełnia rubryki deklaracji i automatycznie wykonuje wszystkie obliczenia. Aplikacja PITax.pl Łatwe podatki pozwala na skorzystanie ze wszystkich przywilejów podatkowych. Rekomendujemy ten program.
Gotowe formularze można wydrukować albo wysłać do urzędu skarbowego online. Otrzymamy wtedy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc innym organizacjom. W ramach projektu wsparcia organizacji w zbiórce 1% podatku IWOP udostępnił organizacjom system PITax.pl Łatwe podatki do swobodnego użytku jako narzędzia wspomagającego zbiórkę funduszy na rzecz trzeciego sektora.

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Kontakt

E-mail: usluga@socialmediaplus.pl

Najnowsze i najciekawsze artykuły o mediach w tym też social mediach, marketingu i wiele wiele więcej. Zapraszamy!