Doktorat szansą na karierę w biznesie

W chwili obecnej młodzi naukowcy nie muszą już wybierać pomiędzy pracą naukową a karierą w prężnie rozwijającej się formie. Okazuje się bowiem, ze granica pomiędzy tymi światami jest coraz bardziej płynna. Studia doktoranckie przechodzą zmiany nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Nauka ma służyć gospodarce opartej na wiedzy. Rozwój  technologicznie zaawansowanych firm rodzi potrzebę innego podejścia do kształcenia na poziomie doktoranckim.

Do lamusa odchodzi już produkcja dużej ilości teoretycznych opracowań i badań, na które nie ma po prostu zapotrzebowania. Współcześni doktoranci powinni być kreatywni i przedsiębiorczy zarazem. Ich zadaniem jest bowiem zdobywanie nowej wiedzy przez indywidualne, niezależne i oryginalne doświadczenia badawcze. Wyniki uzyskiwane w ten sposób powinny mieć poziom jakości międzynarodowy w obrębie lub kilku wybranych dyscyplin naukowych. Część z nich powinna zasługiwać nawet na opublikowanie naukowe. Prace doktoranckie muszą mieć jednak również wymiar praktyczny, nawet połączony z wprowadzeniem nowego rozwiązania na rynek.

 

 

Dlatego tez doktoranci powinni starać się współpracować z biznesem już na etapie studiów. Na zachodzie Europy efekty takiego podejścia są już dobrze widoczne. W Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji doktoranci są wprost rozchwytywani na rynku pracy. W chwili obecnej prace nad nowymi programami studiów doktoranckich w Polsce prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współpracując z przedstawicielami środowiska naukowego i akademickiego. Niemałe znaczenie ma również głos przedstawicieli organizacji pracodawców. Po ich wdrożeniu w życie, uczelnie wyższe będą mogły starać się o ich dofinansowanie. Środki te pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (działanie 3.2 Studia doktoranckie).

Według raportu "Wykorzystanie zasad dla innowacyjnego szkolenia doktoranckiego jako narzędzia do kierowania reformami kształcenia doktoranckiego w Europie”, zmiany powinny iść w stronę ścisłej współpracy z przemysłem i innymi sektorami zatrudnienia. Ponadto ogromne znaczenie ma współpraca uniwersytetów i międzydyscyplinarne badania naukowe. Szczególnie dużym wyzwaniem jest niewątpliwie umiędzynarodowienie studiów doktoranckich. Coraz częściej porusza się nawet temat doktoratu europejskiego, który miałby zostać opracowany we współpracy z jednostkami naukowymi oraz środowiskami akademickimi z innych krajów. Jednak już w chwili obecnej doktoranci mają wiele okazji do współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych. Wyjeżdżają bowiem na zagraniczne stypendia i praktyki współfinansowane z programu Erasmus Plus, a ponadto biorą udział w międzynarodowych projektach realizowanych w Polsce przy pomocy Funduszy Europejskich przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej. Są to programy:

1. Międzynarodowe Agendy Badawcze - wsparcie otrzymują jednostki naukowe realizujące program badawczy razem z ośrodkami naukowymi z innych krajów,

2. TEAM - pozwala na udział w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych naukowców z całego świata w polskich przedsiębiorstwach lub jednostkach naukowych,

3. TEAM TECH - możliwość pracy w projektach zespołowych pod kierunkiem wybitnych naukowców mających doświadczenie we współpracy z gospodarką,

4. HOMING - wsparcie dla młodych naukowców polskiego pochodzenia, którzy mieszkają i pracują na co dzień za granicą lub mają przerwę w swojej karierze badawczej, program pozwala na realizowanie projektów badawczych w polskich przedsiębiorstwach lub jednostkach naukowych, wyróżnia się w tym przypadku 3 rodzaje wsparcia: - HOMING - grant na projekt w charakterze trwającego 2 lata stażu podoktorskiego w wysokości nawet 800 000 złotych dla osób wracających z zagranicy do Polski, - POWROTY  - do 800 000 złotych na prowadzenie prac badawczych dla osób, które w początkowym okresie kariery przerwały prace na skutek rodzicielstwa lub podjęcia pracy w innym sektorze, - FIRST TEAM  POWROTY - grant w wysokości do 2 mln złotych na założenie i pracę zespołu badawczego, okres finansowania to trzy lata.

Dowiedz się więcej o dotacjach unijnych dla województwa świętokrzyskiego

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz