Rozliczenie PIT przez Urząd skarbowy - nowe możliwości dla podatników

Podatki, podatki, podatki. Trudno nadążyć za wszystkimi zmianami w ordynacji podatkowej i trudno jest zwykłemu podatnikowi znaleźć w gąszczu przepisów wszystkie prawne możliwości obniżenia podatku dochodowego, który trzeba co roku wykazać w rocznym rozliczeniu PIT.

15 marca tego roku wejdzie w życie ustawa dająca możliwość rozliczenia PIT przez urząd skarbowy. Jeśli przepisy zostaną wprowadzone w życie, to dochody uzyskane w 2016 roku będzie można rozliczyć na nowych warunkach. Żeby było możliwe oddanie naszych rocznych rozliczeń w ręce urzędników, Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy wprowadza nowy PIT: formularz PIT-WZ oraz formularz PIT-OP:

- druk PIT-WZ  - jest wnioskiem kierowanym do naszego urzędu skarbowego o przygotowanie  zeznania podatkowego przez jego urzędników;

- druk PIT-OP - to wniosek z prośbą o  przekazanie 1% na cele wskazanej  Organizacji Pożytku Publicznego, który mogą złożyć emeryci, którzy otrzymują  z ZUS, lub KRUS PIT-40A.

Wniosek o rozliczenie podatku PIT WZ do urzędu skarbowego będą mogli skierować podatnicy, uzyskujący wyłącznie dochody od płatników i otrzymujący PIT 11 i PIT 11A. Na podstawie danych, które zawiera wniosek PIT-WZ przesłany do urzędu skarbowego, jego pracownicy przygotują zeznanie podatkowe. Możliwość złożenia  PIT-WZ będą miały osoby, które rozliczają się wspólnie z małżonkiem, osoby rozliczające się indywidualnie a także jako osoby, które samotnie wychowują dziecko. Warunkiem koniecznym jest aby uzyskiwały przychody od płatników wystawiających PIT 11 i PIT 11A, czyli: organów emerytalnych i rentowych, pracodawców, spółdzielni pracy,  rolniczych spółdzielni produkcyjnych,osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, centrów integracji społecznej, uczelni wyższych , aresztów śledczych, zakładów karnych. Żeby możliwe było wypełnienie naszego PIT przez urząd skarbowy,składane oświadczenie PIT WZ musi zawierać takie dane, jak:

- identyfikator podatkowy, nazwisko podatnika, jego pierwsze imię, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania;

- identyfikator podatkowy małżonka, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia małżonka;

- rok, za który składamy  wniosek;

- nazwa i adres urzędu skarbowego do którego kierujemy wniosek;

- adres e-mail, na który urząd ma przysłać informację zwrotną o wypełnionym PIT;

- podpis składającego wniosek;

numer KRS OPP, której chcemy przekazać 1% naszego podatku.

Informacje:

- o sposobie opodatkowania,

- o rodzaju kosztów uzyskania przychodów,

- korzystaniu przez podatnika lub małżonka z ulgi rehabilitacyjnej oraz kwotach tej ulgi,

- wysokości ulgi na dzieci.

Urząd skarbowy ma 5 dni od chwili wpłynięcia wniosku PIT WZ na rozliczenie naszego  PIT-37. Po tym czasie na wskazany przez podatnika adres e-mail wpłynie informacja o tym, że wypełniony  PIT możemy obejrzeć w systemie teleinformatycznym administracji podatkowej. Przygotowane w ten sposób  zeznanie podatkowe można zaakceptować lub nie. W przypadku akceptacji ewentualna zapłata należnego fiskusowi podatku leży po stronie podatnika.

Jeśli jednak zeznanie odrzucimy, musimy pamiętać, aby do 2 maja wypełnić PIT osobiście. Można to zrobić w formie tradycyjnej lub przez Internet. Jeśli otrzymamy na maila informację  o wypełnionym przez urzędnika PIT i do 30 kwietnia nie dokonamy żadnych czynności, wówczas automatycznie zeznanie PIT-37 uważane jest za zaakceptowane i złożone.

Formularz PIT-WZ będzie można złożyć wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem portalu podatkowego MInisterstwa Finansów, elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej oraz banków, które są powiązane z systemem epuap. Żeby uwierzytelnić przesyłany do urzędu skarbowego  wniosek PIT-WZ, można złożyć podpis kwalifikowany, wpisać kwotę przychodu wykazaną w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym PIT, lub skorzystać z możliwości użycia  danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy, czyli po prostu  zalogować się do banku.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc innym organizacjom. W ramach projektu wsparcia organizacji w zbiórce 1% podatku IWOP udostępnił organizacjom system PITax.pl Łatwe podatki do swobodnego użytku jako narzędzia wspomagającego zbiórkę funduszy na rzecz trzeciego sektora.

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Kontakt

E-mail: usluga@socialmediaplus.pl

Najnowsze i najciekawsze artykuły o mediach w tym też social mediach, marketingu i wiele wiele więcej. Zapraszamy!